France

法国之旅

看照片:

http://user.qzone.qq.com/1085694641

戴高乐机场

雅高集团的宜必思酒店

SNCF的TVG火车

法国有22个大区。

法兰西岛

巴黎省

巴黎是法国首都,大区首府和该省省会。

埃菲尔铁塔

凯旋门

塞纳河

卢浮宫

巴黎圣母院

伊夫林省

凡尔赛是该省省会。

著名景点凡尔赛宫。

塞纳-马恩省

著名景点枫丹白露。

弗朗什-孔泰

杜省

贝桑松是大区首府和省会。

蒙贝利亚尔是杜省的一个区。

贝尔福地区

贝尔福是省会驻地,与瑞士相邻。

景点有贝尔福雄狮。

Eurockéennes法国最大的摇滚音乐节。

阿尔萨斯

斯特拉斯堡是省会。

下莱茵省

斯特拉斯堡是大区首府和省会。

上莱茵省

科尔马是该省的首府,是童话小镇。

Designed by Canux